• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Zakazy ruchu - Niemcy 2014 - wakacje PDF Drukuj Email

Z dniem 1 lipca 2014 zaczęły obowiązywać w Niemczech wakacyjne zakazy ruchu. Zakazy dotyczą wszystkich pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony oraz pojazdów ciężarowych z przyczepą niezależnie od dmc pojazdu. Zakazy ruchu obowiązują we wszystkie soboty od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 roku w godzinach od 7:00 do 20:00. Ponadto w dalszym ciągu obowiązują standardowe niedzielne ograniczenia ruchu w niedzielę i święta w godzinach od 0:00 do 22:00 (§ 30 pkt 3 kodeksu drogowego). Zakazy wakacyjne nie mają zastosowania do:

Więcej…
 
Nowe kary w Szwecji od 1 stycznia 2015 PDF Drukuj Email

Rząd Szwedzki przedstawił parlamentowi projekt ustawy zwiększającej znacznie zasady odpowiedzialność przewoźników zagranicznych za naruszanie zasad wykonywania kabotażu w Szwecji. Jakiekolwiek naruszenie norm określonych w rozporządzeniu 1072/2009 (brak dokumentów przewozowych, zbyt długi okres kabotażu itp) będzie sankcjonowane karą w wysokości 40 tysięcy SEK (ok. 4400 Euro). Kontrole mają być wykonywane niezapowiedzianie i wyrywkowo, poza oficjalnymi punktami kontrolnymi. Ponadto kierowca podejmujący się wykonywania przewozu kabotażowego z naruszeniem przepisów będzie współodpowiedzialny finansowo razem ze swoim pracodawcą.

 
Od sierpnia nowe kary w Holandii PDF Drukuj Email

Ministerstwo Transportu Holandii w związku ze znacznym wzrostem liczby kierowców, naruszających zasady prawidłowej rejestracji czasu pracy od sierpnia zamierza wprowadzić nowy taryfikator kar w tym zakresie. Mianowicie wg nowelizacji jazda na cudzej karcie, bez karty lub "na magnesie" będzie kierowcę kosztowała 1500 Euro (dotychczas 550 Euro) , zaś przedsiębiorstwo transportowe 4400 Euro. Obie kary pieniężne będą musiały być zapłacone od razu - w momencie kontroli drogowej, w przeciwnym razie pojazd będzie usuwany na parking strzeżony do czasu ich zapłaty (szczegóły tutaj: http://nos.nl/artikel/654562-knoeien-met-rijtijden-forser-bestraft.html)

 
Belgia zaostrza przepisy karno - finansowe w transporcie drogowym PDF Drukuj Email

Z dniem 21 czerwca 2014 roku w Belgii weszły w życie nowe przepisy odnośnie kar pieniężnych za poszczególne naruszenia niektórych norm rozporządzeń 561/2006 oraz 1072/2009. Pierwsza zmiana dotyczy kabotażu: jeżeli w trakcie kontroli drogowej kierowca nie będzie umiał udowodnić (udokumentać) prawidłowości wykonanej procedury kabotażowej (brak dokumentów przewozowych z ostatnich przewozów), przedsiębiorstwo realizujące przewóz drogowy musi liczyć się z karą do 1500 Euro (z obecnych maks. 55 Euro). Ponadto wprowadzona została kara pieniężna za korzystanie z regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu; dotychczas było to naruszenie bezsankcyjne, zaś od 21 czerwca 2014 roku przedsiębiorca transportowy będzie musiał zapłacić do 1800 Euro. Co istotne, kierowca będzie obowiązany udowodnić sposób wykorzystania regularnego odpoczynku tygodniowego w całym okresie podlegającym kontroli, tj. za ostatnie 28 dni (art. 15 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 3821/85).

 
Francja zadecydowała – 30 000 Euro kary za spanie w kabinie PDF Drukuj Email

ZMIANA! - PROCEDURA PRZYJĘCIA PRZEPISÓW WSTRZYMANA (26.06.2014)

W dniu 30 kwietnia 2014 roku Senat przyjął  projekt zmiany do ustawy o transporcie (Code des transports) wprowadzający odpowiedzialność finansową i karną za nieprzestrzeganie zasad o których mowa w art. 8 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 561/2006, zgodnie z którym w pojeździe dopuszczalne są odpoczynki dzienne i skrócone tygodniowe. Z uwagi na fakt, iż naruszenie tego zakazu powoduje znaczne obniżenie kosztów działalności firmy, a co za tym idzie złamanie fundamentalnej zasady uczciwej konkurencji pomiędzy podmiotami transportowymi mającymi siedziby w różnych krajach, ustawodawca francuski uznał za zasadne wprowadzenie bardzo restrykcyjnych zasad odpowiedzialności za naruszenie powyższej normy.


 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 16