• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Nieznaczna zmiana SvEV nie wpłynie na wynagrodzenie MiLOG PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Od 1 stycznia 2018 roku rozliczając wynagrodzenie minimalne dla kierowców podróżujących do Niemiec należy uwzględnić nowe stawki na wyżywienie i zakwaterowanie, zgodnie z przepisami rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczenia społecznego (SvEV) z dnia 7 grudnia 2017 roku (BGBI I, str. 3906). Nowe stawki kształtują się następująco:

(a) wyżywienie: 246 Euro miesięcznie (8,20 Euro dziennie) - wzrost o 5 Euro miesięcznie,

(b) zakwaterowanie: 226 Euro miesięcznie (7,53 Euro dziennie) - wzrost o 3 Euro miesięcznie.

Powyższa podwyżka będzie miała w rzeczywistości ledwo zauważalny wpływ na wzrost wynagrodzeń kierowców z tytułu pracy na terytorium Niemiec. Nowe stawki jednak należy uwzględnić w rozliczeniach sporządzanych do celów ewentualnej kontroli przez niemiecki urząd celny.

 
Podwyżka płacy minimalnej we Francji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe, nieznacznie zwiększone stawki wynagrodzenia minimalnego we Francji. Ogólna płaca minimalna została podniesiona do kwoty 9,88 Euro za godzinę, zaś wynagrodzenie dla wykwalifikowanych kierowców ciężkich pojazdów pozostaje na tym samym poziomie, tj. 10,06 Euro za godzinę. Zmieniony poziom wynagrodzenia obowiązuje w odniesieniu do pracy świadczonej od 1 stycznia.

Więcej…
 
Ustawa o publicznym transporcie znowu za rok PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W dniu 11 grudnia 2017r. Sejm przekazał do podpisu dla prezydenta ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. Ustawa wprowadzająca zmiany do szeregu aktów prawnych, zawiera również zapis (art. 32) zmieniający ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Zgodnie z przywołanym przepisem w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136) wprowadza się następujące zmiany:

Więcej…
 
Недавнee социальное настроения позволяют предположить PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Недавнee социальное настроение позволяет предположить, что в польском государстве дискриминация, национализм и ксенофобия не являются чем-то, что может поощерятся. Мы можем иметь разные взгляды и неважно, согласны ли мы с мнением других, мы должны их уважать. Однако некоторые предположения мы никогда не сможем принять, если согласимся с тем, что в основе всего нашего государства лежит Конституция. Именно она устанавливает определенные границы, которые, несмотря на определенную свободу выражения мнений и взглядов, мы не можем превзойти, чтобы демократические ценности все еще имели место в нашей стране. Статья 32 § 2 Конституции Республики Польша предусматривает, что никто не должен подвергаться дискриминации в политической, социальной или экономической жизни по любой причине. С другой стороны, такая дискриминация признается нашим уголовным кодексом как преступление в соответствии со ст. 256.

Więcej…
 
Niejasna współpraca WITD z warsztatami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Członkowie Stowarzyszenia zwracają uwagę na przypadki niejasnych procedur kierowania pojazdów przez inspektorów transportu drogowego do konkretnych warsztatów zajmujących się naprawą tachografów, w celu dokonania sprawdzenia i kontroli instalacji urządzenia rejestrującego. Należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym jeżeli w wyniku kontroli funkcjonariusze służb kontrolnych znajdą wystarczające dowody pozwalające podejrzewać, że dokonano manipulacji, są oni upoważnieni do skierowania pojazdu do zatwierdzonego warsztatu w celu przeprowadzenia dodatkowych badań służących ustaleniu w szczególności, czy tachograf:
a) działa poprawnie;
b) prawidłowo rejestruje i przechowuje dane, i czy poprawne są parametry kalibracji.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 16