• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Zakazy ruchu 23 i 24 maja 2015 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 23 maja 2015 11:35

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 maja 2015 roku zgodnie z przepisami § 2 pkt 1 lit. f rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w godzinach od godziny 8 do 22 będzie obowiązywał zakaz ruchu. Ponadto w związku z jutrzejszym zakazem w dniu dzisiejszym (23 maja 2015 roku) również obowiązują zakazy ruchu od godziny 18 do 22. Zakazy ruchu dotyczą pojazdów i zespołów pojazdów o dmc powyżej 12 ton. Ograniczenia nie mają zastosowania do pojazdów używanych:

Poprawiony: poniedziałek, 28 września 2015 12:46
Więcej…
 
Nowelizacja ustawy o transporcie 2015 - unicestwianie branży trwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 marca 2015 23:11

AKTUALIZACJA 20.05.2015

W dniu 13 maja 2015 na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się całkowicie odmieniony projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Wnioskodawca usunął wszystkie propozycje związane z rozszerzeniem odpowiedzialności za popełniane naruszenia oraz podwyższeniem kar. Miejmy nadzieję iż nie jest to zabieg czysto propagandowy w aspekcie zbliżających się wyborów (zbieżność dat zmiany treści projektu nowelizacji przypadkowa?). Pełna treść odmłodzonego projektu znajduje się pod tym linkiem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12269356/12276538/12276539/dokument163535.pdf.


W dniu 16 lutego 2015 roku na stronie RCL (Rządowego Centrum Legislacji) pojawił się projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Nowela głównie określa zasady utworzenia krajowego rejestru  elektronicznego przedsiebiorców transportu drogowego, do czego zobowiały Polskę postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009. Jednakże przy tej okazji postanowiono wprowadzić kilka drobniejszych zmian, które mają na celu dalsze utrudnienie prowadzenia działalności transportowej w Polsce. Oto kilka perełek szykowanych przez ustawodawcę w projektowanej nowelizacji:

Poprawiony: sobota, 23 maja 2015 11:58
Więcej…
 
Urlopówka - tak czy nie, czyli pokrętna filozofia GITD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 marca 2015 23:09

W dniu 2 marca 2015 roku weszło w życie (w części) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Docelowo rozporządzenie to ma w całości zastąpić obowiązujące od 1985 roku rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Jednym z przepisów, który zaczął obowiązywac od 2 marca jest artykuł 34 rozporządzenia, zgodnie z którym państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu. Powodem takiej zmiany jest fakt, iż nowe rozporządzenie zmieniło definicję rejestracji "łóżka" przy użyciu tachografu. Do tego roku pod tym symbolem kierowca (w rozumieniu rozporządzenia 3821/85) miał prawo rejestrować okresy dziennego odpoczynku. To oczywiście implikowało problem, w jaki sposób zarejestrowac okresy odpoczynku innego niż odpoczynek dzienny - tutaj unijny prawodawca postanowił wprowadzić dokument w postaci zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu. W rozporządzeniu UE nr 165/2014 unijny prawodawca uznał, iż szerokie możliwości jakie daje wpis manualny w tachografie cyfrowym oraz rejestracja odręczna w tachografie analogowym wyłączają konieczność stosowania zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu. Ponadto jeżeli przedsiębiorca lub kierowca będą zmierzać do ukrycia faktycznego czasu prowadzenia czy odpoczynku kierowcy, to będą mogli to uczynić niezależnie, czy za podstawę "osszustwa" przyjmą zaświadczenie zawierające nieprawdziwe dane, czy wpis manualny w tachografie zawierający równie dalekie od prawdy informacje. Reasumując prawodawca unijny podjął bardzo roztropne i oczekiwane przez branżę rozwiązanie - koniec z zaświadczeniami...

 

Poprawiony: czwartek, 12 marca 2015 08:33
Więcej…
 
MiLoG - część 5 - czas na konkrety czyli jak się nie dać .... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 lutego 2015 12:08

W dniu 17 lutego 2015 roku Komisja Europejska przychyliła się do wniosku Niemców dot. wydłużenia czasu na wyjaśnienie zasad stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (MiLoG). Dla polskich przewoźników oznacza to dalsze wyczekiwanie i zawieszenie w prawnej próżni. Nie sposób bowiem przewidzieć stanowiska KE odnośnie legalności stosowania ustawy MiLoG w stosunku do zagranicznych przewoźników w przewozach do i z Niemiec, a także w przewozach kabotażowych. Przewoźnicy zatem, co zrozumiałe, wyczekują ze zmianami zasad rozliczania kierowców na ostateczne rozstrzygnięcia KE narażając się (przynajmniej teoretycznie) na wysokie kary pieniężne za naruszenie obowiązków MiLoG. Stowarzyszenie SPFT w dalszym ciągu stoi na stanowisku, iż nie istnieją jakiekolwiek przesłanki prawne w unormowaniach wspólnotowych do stosowania MiLoG w stosunku do kierowców zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach (za wyjątkiem kabotażu, który ze względu na pkt 17 preambuły do rozporządzenia 1072/2009 może zostać zakwalifikowany jako delegowanie).

Więcej…
 
Zakazy ruchu w Niemczech 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 stycznia 2015 23:07

Przypominamy, że na obszarze RFN, podobnie jak w Polsce, obowiązuje system zakazów ruchu dla pojazdów ciężarowych w okresach świątecznych i wakacyjnych. Poniżej zawarto tabelę przedstawiającą zakres obowiązywania przepisów. W odróżnieniu od Polski, w Niemczech niektóre zakazy obowiązują wyłącznie na części dróg. Ponadto należy pamiętać, że naruszenie zakazów ruchu zwykle nie kończy się grzywną, lecz przepadkiem przychodu. Zgodnie z przepisami §29a Absatz 2 OWiG kwota przepadku może stanowić maksymalnie równowartość uzyskanego przychodu (dochodu) z danej operacji transportowej. Inaczej ujmując, organ kontroli żąda okazania faktury wystawionej za usługę transportową zrealizowaną z naruszeniem przepisów i następnie wydaje decyzję o przepadku całej kwoty. Przypominamy, że w Niemczech zakazy ruchu dotyczą wszystkich pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 7,5 tony, oraz zespołów pojazdów składających się z pojazdu ciężarowego i przyczepy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej (np. MB Sprinter + przyczepa).

Poprawiony: środa, 28 stycznia 2015 23:12
Więcej…
 
Zmiany w zakresie dokumentowania dni wolnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 stycznia 2015 23:05

W dniu 2 marca 2015 roku wchodzi w życie część przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Przede wszystkim zgodnie z art. 34 rozporządzenia Państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu. Jednak kierowca ma obowiązek każdorazowo rejestrować okresy aktywności spędzone poza pojazdem poprzez rejestrację ręczną (tachograf analogowy) lub wpis manualny (tachograf cyfrowy). Reasumując od dnia 2 marca 2015 roku przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania kierowcy zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu. Organy kontroli będą niestety z większą restrykcyjnością podchodziły do przypadków braku udokumentowania okresów aktywności przy użyciu wpisów ręcznych.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 24