• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Okres przechowywania CMR-ek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 26 września 2017 21:55

Okres przechowywania różnych dokumentów związanych z realizowaniem procedur przewozowych nie jest jednolity. O ile regulacje związane np. z obowiązkiem przechowywania danych z tachografów cyfrowych lub ewidencji czasu pracy są jednoznaczne ustalone w przepisach UE lub krajowych, o tyle archiwizacja innych dokumentów, w tym dokumentów przewozowych nie jest już tak jednoznaczna i oczywista.

Więcej…
 
Nowe kary w Wielkiej Brytanii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 września 2017 14:16

W Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych tygodni planowane są istotne zmiany dotyczące zasad kontroli urządzeń rejestrujących oraz organizacji pracy kierowców.  W obecnym stanie prawnym służby kontrolne mają możliwość ukarania za nieprawidłowości, których dopuścił się kierowca w dniu kontroli. Jeżeli naruszenia zostały popełnione w ciągu poprzedzających 28 dni, nałożenie kary możliwe jest wyłącznie na drodze postępowania sądowego.

Poprawiony: poniedziałek, 25 września 2017 14:18
Więcej…
 
NOWELIZACJA USTAWY O MONITOROWANIU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 czerwca 2017 21:09

Miesiąc po wejściu w życie ustawy o monitorowaniu przewozu drogowego opublikowany został projekt nowelizacji tejże ustawy (w chwili obecnej jest na etapie konsultacji publicznych). Celem nowelizacji będzie przede wszystkim doprecyzowanie katalogu towarów objętych systemem monitorowania w taki sposób, aby pod obowiązek zgłoszenia podlegały towary rzeczywiście „wrażliwe”, tj. takie, które faktycznie mogą być przedmiotem kombinacji podatkowych. Nadto ustawodawca wraca do porzuconego wcześniej pomysłu monitorowania przejazdu przy użyciu urządzeń geolokalizacyjnych, przez co rozszerzone zostaną obowiązki przewoźników (w konsekwencji zostanie rozszerzony także katalog kar pieniężnych). Ustawodawca przewidział dość ciekawe rozwiązanie problemu wyposażania pojazdów w system geolokalizacji. Mianowicie ustawa przewiduje dystrybucję specjalnego oprogramowania na telefony komórkowe. Aplikacja ta przemieni telefon w lokalizator GPS udostępniając dane lokalizacyjne dla organów kontroli. Alternatywnie pojazd będzie mógł zostać wyposażony w typowy lokalizator GPS (warunki techniczne zostaną określone w drodze rozporządzenia). Ponadto nowelizacja przewiduje zwiększenie niektórych kar oraz wprowadzenie nowych (związanych z nieprawidłowym użytkowaniem systemu geolokalizacji).

Projekt nowelizacji

Ocena skutków regulacji

Uzasadnienie nowelizacji

 
ZMIANA INSTRUKCJI PISEMNYCH ADR OD 1 LIPCA 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 czerwca 2017 21:08

Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2017 roku w przewozach ADR (materiały niebezpieczne) stosujemy wyłącznie instrukcje pisemne zgodnie ze wzorem określonym w przepisach Umowy ADR 2017. Aktualna wersja instrukcji pisemnej zawiera na pierwszej stronie zakaz używania przez kierowcę papierosów elektronicznych (w poprzednich wersjach takiego zapisu nie było). W celu wydrukowania aktualnej wersji instrukcji należy skorzystać z poniższego odnośnika:

Poprawiony: poniedziałek, 26 czerwca 2017 09:20
 
AUSTRIA - NOWY UPROSZCZONY FORMULARZ ZKO3-TRANS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 czerwca 2017 21:06

Jak już wcześniej informowaliśmy, w dniu 22 maja 2017 roku Austria wprowadziła nowe przepisy dotyczące delegowania - w szczególności wprowadzono nowy uproszczony formularz delegowania, określony jako ZKO3 - Trans. Nowy formularz opublikowany jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (tutaj) . Dodatkowe informacje na temat formularza dostępne są również tutaj. Dzięki wprowadzeniu zmian w formularzu można zadeklarować aż 6 miesięczny okres delegowania bez wpisywania konkretnego adresu świadczenia pracy (co wcześniej znacznie utrudniało procedurę delegowania).

Poprawiony: środa, 07 czerwca 2017 21:07
 
Płaca Minimalna Austria - Zmiany PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 maja 2017 07:56

W dniu 22 maja 2017 Rząd Austrii opublikował przepisy zmieniające ustawę o zwalczaniu dumpingu socjalnego i społecznego, wskutek której od dnia 1 czerwca 2017 roku procedury delegowania pracowników w transporcie do Austrii zostaną znacznie ułatwione. Przede wszystkim zmianie ulegnie formularz zgłoszeniowy, który będzie dostosowany stricte do działalności transportowej. Do głównych zmian należy zaliczyć możliwość delegowania kilku pracowników przy użyciu jednego formularza, a także możliwość zadeklarowania okresu delegowania aż do 6 miesięcy. Ponadto kierowca nie musi posiadać przy sobie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia na poziomie austriackiej płacy minimalnej. Wg nowych przepisów dokumenty potwierdzające wypłatę minimalnego wynagrodzenia przesyła się wyłącznie na żądanie organu kontroli do czternastego (14) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym kontrola miała miejsce. Szczegóły w austriackim dzienniku ustaw nr GP XXV RV 1589 AB 1603 S. 175. BR: AB 9788 S. 867 (strona internetowa TUTAJ)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 25