• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
LIMOSA - Belgia rejestruje kierowców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Przypominamy, że od 2007 roku w Belgii obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące zasad delegowania pracowników (projekt LIMOSA). System rejestracji zagranicznych pracowników - LIMOSA (www.limosa.be) umożliwia kontrolę i weryfikację informacji o delegowanych na terytorium Belgii pracownikach przez uprawnione organy kontrolne (Service public fédéral – Emploi, travail et concertation sociale - odpowiednik polskiej Inspekcji Pracy). Z zasady przewoźnicy w transporcie międzynarodowym zwolnieni są z obowiązku rejestracji w systemie - jedynym wyjątkiem są przewozy kabotażowe - w tym przypadku przed wykonaniem pierwszego przewozu podmiot delegujący kierowcę (kierowców) powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia poprzez system LIMOSA.

Deklaracja LIMOSA powinna zawierać co najmniej następujące informacje :

 • dane pracowników lub innych osób realizujących pracę w imieniu zgłaszającego,

 • datę rozpoczęcia i zakończenia okresu oddelegowania,

 • rodzaj (charakter) prac wykonywanych w czasie oddelegowania,

 • wskazanie branży, której dotyczy oddelegowanie,

 • miejsce faktycznego wykonywania prac lub/i świadczenia usług.

Brak zgłoszenia w systemie LIMOSA może w konsekwencji doprowadzić do otrzymania kary pieniężnej (do kwoty 18000 Euro). Więcej na temat procedur rejestracji stronie www.limosa.be. Sankcje z tytułu nieprzestrzegania obowiązku zgłoszeniowego opisane są na stronie (tutaj). Po zarejestrowaniu podmiot zgłaszający otrzyma certyfikat L1 (dla każdej zgłoszonej osoby). W przypadku realizowania przewozu kabotażowego, certyfikat L1 należy przekazać na każde żądanie klienta z Belgii. Jeżeli oddelegowany pracownik nie jest w stanie wylegitymować się tym dokumentem, klient z Belgii ma obowiązek ustawowy poinformować organy kontrolne o tym fakcie.