• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Terminy w transporcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W związku ze zbliżającymi się okresami sprawozdawczymi uprzejmie informujemy, że:

1. Do dnia 28 lutego 2015 roku należy złożyć sprawozdanie z przewozów towarów niebezpiecznych ADR do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Sprawozdanie sporządza doradca DGSA, zaś przewoźnik do sprawozdanie podpisuje i wysyła do organu. (podstawa prawna art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych). W przypadku niezachowania terminu nakładana jest kara administracyjna do 5000 zł (w zależności od wymiaru opóźnienia).

2. Do dnia 31 marca 2015 roku należy złożyć deklarację środowiskową do urzędu marszałkowskiego i uiścić należną opłatę za odprowadzenia gazów do środowiska (podstawa prawna: ustawa - prawo ochrony środowiska). Niezłożenie deklaracji oraz nieuiszczenie należnej opłaty zwykle nie skutkuje jakąkolwiek grzywną. Istnieje ryzyko, że organ będzie chciał przeprowadzić kontrolę w siedzibie podmiotu, który nie złożył deklaracji, w celu samodzielnego ustalenia wysokości należnej opłaty. Przypominam, że opłatę uiszcza się wyłącznie od gazów wprowadzonych do atmosfery na terenie Polski. W rozliczeniu nie uwzględnia się zużycia paliwa poza granicami RP. W celu ułatwienia rozliczenia można skorzystać z nieodpłatnego programu komputerowego, zamieszczonego na stronie www.ekoportal.gov.pl ).

3. Do 31 maja 2015 roku przewoźnicy osób mają obowiązek złożyć rozliczenie Umsatzsteuer z tytułu przewozów wykonywanych na terenie RFN do właściwego urzędu skarbowego w Niemczech (Cottbus lub Oranienburg).