• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Naciski osi 8 i 10 ton - interpretacja GITD PDF Drukuj Email
czwartek, 19 listopada 2015 00:00

W dniu 30 października 2015 roku Główny Inspektor Transportu Drogowego pismem o sygnaturze GGI.012.39.2015.003 poinformował wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, że nakładanie kar pieniężnych za niektóre naruszenia związane z przekroczeniem nacisków osi odbywa się z naruszeniem przepisów prawa UE, w szczególności dyrektywy 96/53/WE. Przez ostatnie lata GITD stało na stanowisku, iż wprowadzenie obniżonych nacisków osi do 8 czy 10 ton na niektórych drogach krajowych czy wojewódzkich nie narusza prawa UE, i nakładanie kar pieniężnych za przekroczenia tych norm jest całkowicie prawidłowe. Interpretacja GITD zmieniła się radykalnie w momencie wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania (sygnatura 2015/4040) o naruszenie przez Polskę przepisów dyrektywy 96/53/WE.

Więcej…
 
SPFT kontra GITD - 3:0 PDF Drukuj Email
środa, 28 października 2015 14:28

Uprzejmie informujemy, że dział prawny SPFT & CSK otrzymał informację wraz z uzasadnieniem wyroków o kolejnych 3 wygranych przed NSA sprawach w sporach przeciwko decyzjom GITD:

Sprawa II GSK 1114/14 – konkluzja: w przypadku kontroli spółki cywilnej ewentualna kara pieniężna powinna zostać nałożona jedną decyzją na wszystkich wspólników spółki; GITD od lat przyjmował w ocenie CSK nieprawidłową interpretację, że w przypadku wspólników spółki cywilnej odrębna kara pieniężna nakładana jest na każdego z osobna. Prawnicy CSK udowodnili błędną praktykę GITD, która zmierzała do omijania górnej granicy wysokości kary pieniężnej poprzez nakładanie wielu kar z tytułu jednej kontroli drogowej bądź w siedzibie przedsiębiorstwa. Nadto w wyniku prowadzonego sporu sprawa trafi z powrotem do GITD, gdzie kara pieniężna powinna zostać umorzona w całości z uwagi na upływ dwuletniego okresu karalności naruszenia (art. 92 c ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym) – obroniono karę 15000 zł;

Więcej…
 
Legalność ważenia - wniosek o interpretację PDF Drukuj Email
wtorek, 20 października 2015 00:00

Od dłuższego czasu w procedurach kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego pojawiają się istotne wątpliwości odnośnie legalności ważenia wagami przenośnymi do pomiarów statycznych (typu SAW10C/II oraz LP600) - na łamach naszej witryny wskazywaliśmy wielokrotnie na przyczyny tych wątplwiości, zaś szczegóły można poznać analizując szerokie (aktualne) orzecznictwo WSA oraz NSA (wyroki: II GSK 1342/14, II GSK 1449/14, II GSK 1333/13 (NSA), VI SA/Wa 2488/12 (WSA w Warszawie), VI SA/Wa 3572/14 (WSA W Warszawie), VI SA/Wa 3661/13 (WSA w Warszawie), II GSK 555/14 (NSA), II GSK 2124/13 (NSA), II GSK 2123/13 (NSA)).

Więcej…
 
Toll Collect dla pojazdów 7,5 tony od 1.10.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 września 2015 12:37

W dniu 1 października 2015 roku w Niemczech rozszerzony zostanie obowiązek uiszczania opłat drogowych na pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony włącznie (aktualnie od 12 ton włącznie). Przewoźnicy posiadający pojazdy (zespoły pojazdów) dotychczas podlegające opłacie nie są zobowiązani do podejmowania żadnych czynności w związku z wejściem w życie powyższej zmiany. Przewoźnicy dysponujący pojazdami (zespołami pojazdów) o dopuszczalnej masie całkowitej w przedziale 7,5>dmc>12t powinni przed wejściem w życie nowych przepisów wyposażyć pojazd w OBU (On-Board Unit – Toll Collect), bądź dopilnować by opłata we właściwym czasie (przed rozpoczęciem przewozu) była uiszczona manualnie.

Poprawiony: poniedziałek, 28 września 2015 12:46
Więcej…
 
Orlen zatrudni kierowców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 sierpnia 2015 20:22

Orlen zatrudni kierowców

Poprawiony: środa, 19 sierpnia 2015 20:28
 
Kary ITD za tacho bez podstawy prawnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 sierpnia 2015 19:56

Inspekcja transportu drogowego bez wątpienia posiada szerokie uprawnienia kontrolne. Lista aktów prawnych na podstawie których ITD może kontrolować i nakładać kary, zawarta w art. 4 pkt 22 ustawy o transporcie drogowym jest bardzo szeroka. Niestety tak duży zakres uprawnień bywa czasem zgubny  –  w gąszczu setek aktów prawnych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych zdarzają się czasem zasadnicze zmiany, które pozostają przez kontrolerów niezauważone. Inaczej ujmując  niektórzy inspektorzy w swojej codziennej walce o zaspokojenie „niezaspokojonego” interesu Skarbu Państwa często nie sprawdzają, czy przepisy, na podstawie których organ nakłada karę są ważne, tj. obowiązują w dacie popełnienia wykroczenia. W przeszłości temat nielegalnych kar dotyczył w szczególności obowiązującej w Polsce nieaktualnej umowy AETR czy ATP, jednak ilość nielegalnie wszczętych postępowań była znikoma w stosunku do wszystkich procedur kontrolnych ITD.

Poprawiony: czwartek, 20 sierpnia 2015 08:55
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 25