• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
LoiMacron - dojenia branży ciąg dalszy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 czerwca 2016 09:51

Teoretycznie w przyszłym tygodniu wchodzi w życie ustawa LoiMacron, nakładająca obowiązek zapewnienia francuskiej płacy minimalnej dla każdej operacji transportu drogowego wykonywanego we Francji, jak i zobowiązująca do utrzymywania kosztownych procedur administracyjnych dla przewoźników. Niestety do chwili obecnej Francuzi nie opublikowali wzoru zaświadczenia wymaganego w związku z przewozami na terytorium Francji, toteż wiele firm na tydzień przed wejściem w życie nowych przepisów nie ma jakiegokolwiek pojęcia jak poradzić sobie z nowymi obowiązkami.

Poprawiony: czwartek, 23 czerwca 2016 09:54
Więcej…
 
Wakacyjne zakazy ruchu 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 czerwca 2016 09:12

SPFT przypomina, że od najbliższego piątku (24.06.2016) obowiązywać będą wakacyjne zakazy ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach ograniczenie ruchu dotyczy wszystkich dróg publicznych w Polsce i obowiązuje w następujących okresach:

a) od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,

b) od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,

c) od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.

Więcej…
 
Publiczny Transport Zbiorowy - zmiana ustawy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 31 maja 2016 09:59

W dniu 24 maja 2016 roku do SPFT wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta RP odnośnie działań w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie niektórych postanowień ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Z treści przedmiotowego pisma oraz załączników wynika, iż zapoczątkowana przez SPFT inicjatywa związana z koniecznością przesunięcia wejścia w życie przepisów ustawy jest popierana. W załączonym piśmie z Ministerstwa IiB potwierdzono, że aktualnie prowadzone są działania zmierzające do zmiany terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy. Zapraszamy do lektury.

Pismo do Kancelarii Prezydenta RP w sprawie UOPTZ

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP w sprawie UOPTZ

Poprawiony: wtorek, 31 maja 2016 10:04
 
GITD nie zajmie się UPPZ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 31 maja 2016 09:43

W dniu 8 marca 2016 roku SPFT złożyło do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wniosek o nasilenie działań kontrolnych w aspekcie przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ). Do Stowarzyszenia docierają bowiem regularnie informacje dotyczące znacznych nieprawidłowości w tym zakresie, a w szczególności dotyczące przewozu odpadów mięsnych z pełnowartościowymi produktami żywnościowymi, tj. niezgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) NR 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. Główny Inspektor pismem z dnia 11 maja 2016 roku poinformował, iż Inspekcja w jego ocenie nie posiada wystarczających uprawnień do kontroli i karania przewoźników w zakresie wymagań dotyczących uppz.

SPFT będzie podejmowało dalsze działania w celu uregulowania rynku przewozu uppz w szczególności w zakresie dotyczącym przewozu, oznakowania i bezpieczeństwa żywności. O następnych etapach podejmowanych inicjatyw będziemy informowali na bieżąco.

Pismo SPFT w sprawie UPPZ

Odpowiedź GITD ws. UPPZ

Poprawiony: wtorek, 31 maja 2016 10:04
 
ITD nieprawidłowo oblicza terminy - wyrok WSA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 maja 2016 09:19

Jednym z częściej stwierdzonych naruszeń podczas kontroli drogowych przeprowadzanych przez inspektorów ITD jest naruszenie obowiązku terminowego odczytu karty kierowcy bądź pamięci tachografu cyfrowego. W każdym z tych przypadków jest nakładana kara pieniężna w wysokości 500 zł na przedsiębiorcę (i ewentualnie 2000 zł na zarządzającego transportem). Inspektorzy transportu dokonując obliczenia terminów na odczyt karty bądź pamięci tachografu opierają się głównie na przepisach rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych (Dz.U. z 2007 roku nr 159, poz. 1128 ze zmianami), zgodnie z którym dane z karty pobiera się co najmniej raz na 28 dni, zaś dane z tachografu co najmniej raz na 90 dni. Ponieważ rozporządzenie nie wskazuje trybu (sposobu) rozliczania tych terminów, Inspektorzy Transportu uwzględniają do rozliczenia dni kalendarzowe. Powyższe prowadzi do kuriozalnych sytuacji, gdzie w przypadku, gdy kierowca w trakcie danego miesiąca wyłącznie raz poruszał się pojazdem z zainstalowanym tachografem cyfrowym, dla kontrolujących także wówczas następuje obowiązek odczytu karty. Większy problem pojawia się wtedy, gdy kierowca przebywa na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 28 dni – jak zrealizować obowiązek odczytu karty, gdy nie ma możliwości zobowiązania kierowcy do stawienia się przed pracodawcą, tego organy kontrolne wyjaśnić nie potrafią.

Poprawiony: wtorek, 24 maja 2016 09:29
Więcej…
 
Od 1.07 Polacy nie wjadą do Francji ? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 maja 2016 12:03

Zgodnie z przepisami dekretu nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 dostosowującego tytuł VI księgi II części pierwszej Kodeksu Pracy do przedsiębiorstw transportowych delegujących pracowników ruchu drogowego lub lotniczego na terytorium kraju oraz zmieniającego Kodeks Transportowy od 1 lipca 2016 roku przed wysłaniem pracownika do pracy na terytorium Francji przedsiębiorca transportowy będzie musiał wyposażyć go w odpowiednie zaświadczenie o zatrudnieniu sporządzone wg oficjalnego wzoru w języku francuskim (Art. R. 1331-2 – I). Okres ważności zaświadczenia ustala wysyłający (przewoźnik) z zastrzeżeniem, że nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Zaświadczenie powinno obligatoryjnie zawierać (między innymi) referencje dotyczące wpisu do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego przewidzianego w artykule 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Poprawiony: poniedziałek, 23 maja 2016 12:04
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 25