• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Ustawa o publicznym transporcie znowu za rok PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 grudnia 2017 14:50

W dniu 11 grudnia 2017r. Sejm przekazał do podpisu dla prezydenta ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. Ustawa wprowadzająca zmiany do szeregu aktów prawnych, zawiera również zapis (art. 32) zmieniający ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Zgodnie z przywołanym przepisem w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136) wprowadza się następujące zmiany:

Więcej…
 
Недавнee социальное настроения позволяют предположить PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 grudnia 2017 10:13

Недавнee социальное настроение позволяет предположить, что в польском государстве дискриминация, национализм и ксенофобия не являются чем-то, что может поощерятся. Мы можем иметь разные взгляды и неважно, согласны ли мы с мнением других, мы должны их уважать. Однако некоторые предположения мы никогда не сможем принять, если согласимся с тем, что в основе всего нашего государства лежит Конституция. Именно она устанавливает определенные границы, которые, несмотря на определенную свободу выражения мнений и взглядов, мы не можем превзойти, чтобы демократические ценности все еще имели место в нашей стране. Статья 32 § 2 Конституции Республики Польша предусматривает, что никто не должен подвергаться дискриминации в политической, социальной или экономической жизни по любой причине. С другой стороны, такая дискриминация признается нашим уголовным кодексом как преступление в соответствии со ст. 256.

Więcej…
 
Niejasna współpraca WITD z warsztatami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 grudnia 2017 11:34

Członkowie Stowarzyszenia zwracają uwagę na przypadki niejasnych procedur kierowania pojazdów przez inspektorów transportu drogowego do konkretnych warsztatów zajmujących się naprawą tachografów, w celu dokonania sprawdzenia i kontroli instalacji urządzenia rejestrującego. Należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym jeżeli w wyniku kontroli funkcjonariusze służb kontrolnych znajdą wystarczające dowody pozwalające podejrzewać, że dokonano manipulacji, są oni upoważnieni do skierowania pojazdu do zatwierdzonego warsztatu w celu przeprowadzenia dodatkowych badań służących ustaleniu w szczególności, czy tachograf:
a) działa poprawnie;
b) prawidłowo rejestruje i przechowuje dane, i czy poprawne są parametry kalibracji.

Poprawiony: piątek, 08 grudnia 2017 11:45
Więcej…
 
SPFT nie zgadza się na dyskryminację kierowców z Ukrainy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 grudnia 2017 11:24

Ostatnie nastroje społeczne pozwalają założyć, że w państwie polskim nie dla każdego dyskryminacja, nacjonalizm oraz ksenofobia są czymś, co należy potępiać. Poglądy możemy mieć różne i bez względu na to, czy zgadzamy się z poglądami innych, powinniśmy je szanować. Pewnych założeń jednak nigdy nie będziemy mogli zaakceptować, jeśli przyjmujemy, że tym, na czym opiera się cały porządek naszego państwa, jest Konstytucja. To ona wyznacza pewne granice, których, mimo swoistej wolności wypowiedzi i poglądów, nie możemy przekraczać, aby wartości demokratyczne nadal miały w naszym kraju miejsce. Art. 32 § 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Taka dyskryminacja natomiast jest uznawana przez nasz kodeks karny za przestępstwo zgodnie z art. 256 oraz 256.

Więcej…
 
Wątpliwe działania lubuskiego UCS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 grudnia 2017 11:04

SPFT w ostatnich miesiącach otrzymało dziesiątki skarg od przewoźników na funkcjonariuszy lubuskiego Urzędu Celno - Skarbowego, którzy korzystając z niejasnych zapisów w ustawie o monitorowaniu przewozu drogowego wydają decyzje o obowiązku konwojowania bądź dotyczące celnego zamknięcia urzędowego ładunków bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Prowadzi to do absurdalnych sytuacji, gdzie przewoźnik zarabiający na danym frachcie 2000 zł musi zapłacić 3000 zł za konwojowanie (gdzie tych środków nikt mu nie zrefunduje). Ponieważ ignorancja urzędników podejmujących takie decyzje nie może być akceptowana w państwie (ponoć) prawa, SPFT złożyło oficjalną skargę do Ministra Finansów na działanie podległych mu organów z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego i podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia procedur kontrolnych.

Skarga do MF na funkcjonariuszy LUCS

Poprawiony: piątek, 08 grudnia 2017 11:17
 
Ogłoszenie - transport pasażerski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 listopada 2017 11:13

Przewoźnicy transportu pasażerskiego, którzy otrzymali od PKS Starogard Gdański S.A. w 2017 roku wezwanie do przekazania danych wrażliwych dotyczących prowadzonej działalności, proszeni są o pilny kontakt z Zarządem SPFT w celu podjęcia działań prawnych dotyczących podejrzenia nielegalnego wywiadu gospodarczego.

Poprawiony: czwartek, 16 listopada 2017 11:23
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 24