• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
W transporcie robi się niefajnie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 lutego 2017 23:42

Kraje „starej Unii” dwoją się i troją by uczynić branżę transportową, szczególnie dla wschodniej części Europy, zajęciem co najmniej ryzykownym i nieopłacalnym. Wprowadzenie płac minimalnych (począwszy od 2015 roku w Niemczech) miało w zamyśle ograniczyć konkurencyjność wschodnioeuropejskich firm (a w szczególności polskich) poprzez podwyższenie kosztów ich działalności. Minęły dwa lata, drogą Niemiec poszły także Francja, Austria i Włochy, a mimo wszystko transport z Polski, Litwy, Czech, Bułgarii czy Rumunii ma się nadzwyczaj dobrze. Problem „panoszenia się” polskich firm transportowych na zachodzie Europy (a ściślej mówiąc problem powszechności, konkurencyjnych cen i wysokiej jakości usług świadczonych na zachodzie) był solą w oku w szczególności rządów Niemiec i Francji. Skoro płacą minimalną nie zmuszono polskich firm do odwrotu należało się spodziewać, iż rządy krajów „starej UE” wymyślą coś nowego. To „coś” przyszło w dniu 31 stycznia 2017 roku, kiedy to ministrowie transportu 9 krajów UE ogłosili powszechną walkę z tzw. dumpingiem socjalnym krajów przyjętych do UE po 2004 roku. Pojęcie „dumpingu socjalnego” ma stwarzać wrażenie, iż w krajach wschodniej Europy kierowcy są zatrudniani niemalże po głodowych stawkach, jeżdżą pół roku po Europie bez zjeżdżania do bazy, śpią w namiotach i żywią się kaszą i wodą. Przedstawiając taki obraz m.in. polskiego transportu kraje starej UE mogą dużo łatwiej uzasadniać swoje działania wskazując na dążenie do ucywilizowania zasad konkurencji. Oczywiście kurtuazja polityczna uniemożliwia nazwania podejmowanych działań wprost jako protekcjonistyczną, bezpośrednią i jawną walkę z zagranicznymi (wschodnimi) podmiotami, które oferują lepszą jakość świadczenia usług, bardziej dostosowana ofertę, tak samo wyszkolonych kierowców, nierzadko lepszy sprzęt itp. Rządy Niemiec i Francji prześcigają się w pomysłach odnośnie utrudnienia Polakom działalności na Zachodzie (przewidziane ustawą francuską pół miliona euro kary nie odniosło odstraszającego skutku).

Poprawiony: piątek, 03 lutego 2017 09:56
Więcej…
 
Zmiany Loi Macron od 1 stycznia - WAŻNE! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 grudnia 2016 23:11

W dniu 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie francuskie rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2016 roku (JORF n°0300, texte n°5) w sprawie zgłaszania pracowników delegowanych. Zgodnie z art. 1 tego rozporządzenia zostają wprowadzone nowe wzory formularzy zgłoszeniowych możliwych do wygenerowania wyłącznie za pośrednictwem portalu SIPSI. System SIPSI to w skrócie elektroniczna skrzynka podawcza służąca do uproszczonego zgłaszania pracowników delegowanych oraz drukowania odpowiednich formularzy. Jednocześnie uchylono rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie poprzednich wzorów zaświadczeń o delegowaniu. Jak wynika z informacji zawartych na stronie francuskiego Ministerstwa Środowiska, Energii i Gospodarki Morskiej (http://www.developpement-durable.gouv.fr) wszystkie świadectwa wystawione przed datą 1 stycznia 2017 roku i ważne w tym dniu (na podstawie poprzednich przepisów) zachowują w dalszym ciągu ważność do końca ich terminu bądź do zmiany warunków delegowania (zmiany danych zawartych w formularzu delegowania). Dla bezpieczeństwa prawnego, oraz z uwagi na nieobliczalność francuskich organów kontroli, poleca się niezwłoczne dokonanie rejestracji na stronie https://www.sipsi.travail.gouv.fr/ i zgłoszenie wszystkich delegowanych po 1 stycznia 2017 kierowców do Francji za pośrednictwem tej platformy. Przypomina się, że pomimo zgłoszenia elektronicznego kierowca nadal ma obowiązek posiadać przy sobie zaświadczenie o delegowaniu, wydrukowane bezpośrednio z platformy SIPSI (wg nowego wzoru).

Poprawiony: środa, 28 grudnia 2016 23:17
 
Wyrok TK w sprawie ryczałtów i jego konsekwencje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 listopada 2016 12:18

W dniu 24 listopada 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K11/15 dotyczące ustalenia konstytucyjności przepisów nakładających obowiązek zwrotu kosztów podróży służbowych kierowcom realizującym przewozy międzynarodowe na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy. W konsekwencji TK uznał, iż art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku w związku z art. 77(5) § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy pracy są niezgodne z przepisami art. 2 Konstytucji RP. Inaczej ujmując, przepisy nakładające obowiązek zwrotu kosztów podróży służbowych (diety i ryczałty) wprowadzone przepisami ustawy o czasie pracy kierowców zostały uznane za niekonstytucyjne, zatem praktycznie można uznać, iż wracamy do stanu prawnego sprzed nowelizacji (po realizacji kwestii formalnych jak uzasadnienie wyroku i opublikowanie go w dzienniku ustaw). Przed wejściem w życie uznanych za niekonstytucyjne przepisów, wprowadzonych ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 43 poz. 246 z 2010 roku) kwestia zwrotu kosztów podróży służbowych nie była odrębnie uregulowana dla kierowców, zatem zastosowanie miały przepisy ogólne określone w przepisach art. 77 (5) § 2, 3 i 5 Kodeksu pracy.

Poprawiony: piątek, 25 listopada 2016 12:21
Więcej…
 
Zmiana ustawy o PTZ - inicjatywa SPFT! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 sierpnia 2016 10:50

W dniu 18 sierpnia 2016 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przewidującą wydłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych przepisów dot. przewozów regularnych. Należy podkreślić, iż to Stowarzyszenie Polskie Forum Transportu na prośbę swoich członków  jako pierwsze podjęło interwencję i złożyło stosowne wnioski do Kancelarii PRM, Prezydenta RP oraz naszych zachodniopomorskich posłów o przesunięcie wejścia w życie nowych zasad świadczenia usług regularnych (tutaj pełny tekst interpelacji). Nasza inicjatywa zyskała uznanie jako zasadna i niespodziewanie szybko najwyższe organy państwa stanęły na wysokości zadania i w ciągu 3 miesięcy dokonano odpowiednich zmian ustawowych. W imieniu przewoźników pasażerskich serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim organom administracji państwowej uczestniczących w tak sprawnym procesie legislacyjnym!

Poprawiony: środa, 24 sierpnia 2016 11:12
Więcej…
 
Przewoźnicy ADR mają problem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 sierpnia 2016 21:36

W dniu 1 września 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1165 z 2016 roku). Zasadniczym celem wprowadzenia ustawy (wg uzasadnienia projektodawcy) było uporządkowanie przepisów dotyczących rynku paliw i gazu ziemnego oraz wprowadzenie większej przejrzystości na rynku energetycznym.

Poprawiony: wtorek, 16 sierpnia 2016 21:48
Więcej…
 
ITD nieprawidłowo oblicza terminy - wyrok PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 sierpnia 2016 19:40

W dniu 30 czerwca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku II SA/Sz 376/16 orzekł, że organy Inspekcji Transportu Drogowego nieprawidłowo obliczają terminy obowiązkowego odczytu danych z karty kierowcy oraz z tachografu cyfrowego, wskutek czego nakładane kary są w wielu przypadkach bezpodstawne. W ostatnich kilku latach na stronach SPFT wielokrotnie sygnalizowaliśmy, iż kontrolerzy inspekcji transportu nieprawidłowo rozliczają okresy na odczyt karty i pamięci tachografu. Nieprawidłowość polega na uwzględnianiu do obliczeń wszystkich dni kalendarzowych pomiędzy kolejnymi odczytami danych, a nie, jak to wynika z przepisów UE, wyłącznie "dni roboczych", tj. dni zarejestrowanych aktywności.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 21